Tag Archives: delete

How to Delete a Group on Facebook – How to migrate from FB or leave a Facebook Group

Traps and intrigue social networks. How to delete something on Facebook, thirdly. Delete the Facebook group.

How do I delete a Facebook group (Facebook group)?

Did you before you opened the group on FB asked how, and if at all, you once did this for whatever reason you removed, wiped forever? 95% of Web users do not ask for it, probably don’t even think about it. You’re among them too, if you read this article. “Content uploaded to the Web actually can never be definitively deleted”, did you know that?. They always stay on track. I’m not scaring, I just put in a reflection that every time you write anything by network, forums, upload pictures, videos that before you strorite three times breathe.

Let’s end this uncertainty…

Instructions and procedure how to quickly delete a group on Facebook:

 1. Login to your Facebook account (log in)
 2. Click in the header at the top of the HOME (HOME)
 3. On the left side of the select GROUP
 4. Click on the GROUP (GROUP) you want to delete
 5. Another click on the left-hand side (MEMBERS)
 6. In the middle click on… (Three dots), namely the option: (a) Select LEAVE GROUP (LEAV GROUP) or (b) Delete GROUP
 7. if (a) you just want to leave the group, delete it from the GROUP only use this option, and after confirming the procedure is completed and you have written out of a GROUP
 8. if (b) you want to delete your Facebook group you also perform the procedure under (a) and LEAVE the GROUP, but then click on 3 dots to repeat and select and confirm the DELETION of a GROUP
 9. The process is complete

If you do anything interested in this something pisda in the area of social networks (#twoo, #Facebook #Gmail, #WordPress, #CPanel, #Twitter…), cars, technique… ask.

translated by google translate

Kako izbrisati skupino na Facebooku – Kako zapustiti Facebook skupino

Pasti in intrige družabnih omrežij. Kako nekaj izbrisati na Facebooku, tretjič. Izbrisati facebook skupino.

Kako izbrišem Facebook skupino (facebook group)?

Ste se prej preden ste odprli skupino na FB vprašali kako, in če sploh, boste nekoč to iz kakršnegakoli že razloga odstranili, izbrisali forever? 95% spletnih uporabnikov se tega ne vpraša, na to najverjetneje niti ne pomisli. Tudi vi ste med njimi, če berete ta članek. “Vsebin naloženi na splet dejansko ne moremo nikoli dokončno izbrisati”, ste to vedeli?. Vedno ostanejo sledi. Ne strašim, le dajem v razmislek, da vsakič, ko kaj pišete po omrežjih, forumih, nalagate slike, videe, da preden nekaj strorite trikrat vdihnite.

Pa zaključimo to negotovost…

Navodila in postopek kako hitro izbrisati skupino na facebooku:

 1. prijavi se na svoj facebook račun (log in)
 2. klik v glavi na vrhu na DOMOV (HOME)
 3. na levi strani izberi SKUPINE
 4. klik na SKUPINO (GROUP), ki jo želiš izbrisati
 5. še en klik na levi strani na ČLANI (MEMBERS)
 6. na sredini klik na … (tri pikice) in sicer opcija: (a) izberi ZAPUSTI SKUPINO (LEAV GROUP) ali (b) izbriši SKUPINO
 7. če (a) želiš samo zapustiti skupino, se izbrisati iz SKUPINE uporabiš samo to opcijo in je po potrditvi postopek zaključen in si se izpisal iz neke SKUPINE
 8. če (b) želiš izbrisati svojo Facebook skupino prav tako izvedeš postopek pod (a) in ZAPUSTIŠ SKUPINO, a potem operacijo s klikom na 3 pikice ponoviš in izbereš ter potrdiš še IZBRIS SKUPINE
 9. postopek je končan

Če vas karkoli zanima te kaj razjeda s področja družabnih omrežij (#twoo, #facebook #gmail, #wordpress, #cPanel, #twitter…), avtomobili, tehnika… ask.